www.facebook.com/sketma13upsi/ sketma13upsi@gmail.com Office Num.: +6015-4879 7307 / 7354 / 7306 / 7378

                                                                              

PANGGILAN KERTAS KERJA

SKETMA-13 terbuka kepada kepada kakitangan makmal, penyelidik, pensyarah, pegawai sains dan lain-lain pegawai dari IPTA, IPTS dan agensi luar yang berkaitan untuk membentangkan hasil penyelidikan baru dan inovasi dalam bidang teknologi makmal.

 

Garis Panduan - Abstrak dan Kertas Penuh

 • Abstrak hendaklah tidak melebihi 250 patah perkataan.
 • Had maksimum untuk kertas penuh adalah enam (6) muka surat
 • Format kertas abstrak hendaklah selaras dengan templat yang disediakan di bawah.
 • Penulis adalah dijemput untuk mengemukakan kertas kerja penuh menggambarkan kerja-kerja asal, sebelum ini tidak diterbitkan dan lengkap mengenai topik-topik yang dipilih.
 • Semua kertas kerja penuh hendaklah dikemukakan kepada sekretariat dan tertakluk kepada pembetulan.
 • Penulis kertas manuskrip perlu bersedia untuk membentangkan kertas kerja pada hari persidangan.
 • Sekurang-kurangnya satu pengarang setiap kertas kerja yang diterima mesti mendaftar untuk persidangan, untuk kertas yang akan dibentangkan.
 • Penulis perlu mengemukakan bukti pembayaran bersama-sama dengan kertas kerja penuh melalui laman web rasmi kami.

 

Muat turun templat abstrak (Abstract template SKETMA 13)

Muat turun templat kertas penuh (Full Paper template SKETMA 13)

 

Garis Panduan - Poster

 

Saiz - Tidak boleh melebihi saiz A1 (59.4cm (W) x 84.1 cm (H).

 • Font -
  • TitleBar - 42-48 point, bold dan capitalized research topic.
  • Header - 30-36 point and bold
  • Isi kandungan -  sekurang-kurangnya 20 point

 • Title Bar - 42-48 point, BOLD dan dipermodalkan topik penyelidikan.
 • Gunakan warna yang berbeza untuk teks dan latar belakang.
 • Memilih jenis font yang sesuai dan boleh dibaca.
 • Ilustrasi - Sertakan bahan-bahan visual (gambar / rajah, carta, peta, graf dan lain-lain)

 

Muat turun template poster (Template poster SKETMA 13)

 

Garis Panduan - Pembentangan Lisan

 • Masa yang diperuntukkan untuk pembentangan lisan adalah 10 minit dengan 5 minit sesi soal jawab.
 • Jadual untuk pembentangan lisan akan diumumkan dua minggu sebelum tarikh persidangan.

 

 Garis Panduan - Pembentangan Poster

 • Nombor papan pembentangan poster akan dimaklumkan semasa pendaftaran hari persidangan.
 • Alat-alat tulis untuk menampal poster akan disediakan.
 • Masa untuk menampal dan mengemas kembali poster adalah seperti berikut:
  • Hari 1: 08.30-16.00
  • Hari 2: 08.30-16.00

OUR SPONSOR